TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Jedno to kupić, drugie to utrzymać. Krakowski SDIP
TransInfo.pl - Opublikowano: 18.05.2018 11:22:46
Jedno to kupić, drugie to utrzymać. Krakowski SDIP

Polskie miasta chętnie inwestują w nowoczesne rozwiązania dotyczące systemów dynamicznej informacji pasażerskiej. Jednak kiedy już taki system działa trzeba pomyśleć o jego utrzymaniu i konserwacji.

Przed takim problemem stanął Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. I właśnie, żeby go rozwiązać został ogłoszony przetarg na utrzymanie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie miasta Krakowa. Wykonawca, który wygra przetarg będzie musiał udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

Utrzymanie tablic i prace dodatkowe

Pod pojęciem "utrzymania" tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności technicznej i użytkowej systemów, sieci i urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstałych uszkodzeń i szkód powstałych niezależnie od przyczyn, które je spowodowały, jak również bieżących i okresowych obsług technicznych, tudzież bieżących i okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli technicznych instalacji i wymiany oprogramowania itp. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgłoszeń ze strony zamawiającego dotyczących wadliwej pracy elementów tablic informacji pasażerskiej przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Ma to się odbywać telefonicznie, mailowo lub za pomocą portalu internetowego do obsługi zgłoszeń.

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzeń winny być podejmowane najpóźniej w ciągu 1 godziny od zgłoszenia lub pozyskania wiadomości o awarii lub uszkodzeniu i mają być zakończone do 2 godzin (w przypadku stwarzania przez tablice zagrożenia dla innych), do 10 godzin (na usunięcie usterki – np. wymiana matrycy LED, czy też wymiana komputera sterującego), do 48 godzin (w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, elementu łączności, wymiany szyby, wymiany całej tablicy). Wykonawca ma reagować na usterki we wszystkie dni tygodnia.

Do prac utrzymaniowych będzie zaliczać się również w szczególności:

- powiadamianie ZIKiT o stwierdzonych awariach, uszkodzeniach, które nie były przedmiotem zgłoszenia przez zamawiającego,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczęciem,

- usunięcie z miejsc prac odpadów powstałych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac,

- przed podjęciem prac – wykonanie dokumentacji zdjęciowej zastanych uszkodzeń, zniszczeń i wandalizmów, urządzeń będących przedmiotem zamówienia wraz z pokazaniem terenu i ewentualnego sprawcy dla celów dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miały miejsce,

- wysyłanie informacji do zamawiającego z lokalizacją i przyczyną awarii, uszkodzeń lub innych zdarzeń powodujących nieprawidłowości w działaniu tablic,

- w przypadku naprawy i usuwania uszkodzeń wykonawca zapewni urządzenia rezerwowe,

- przeprowadzenie kontroli i jakości funkcjonowania po naprawach i konserwacjach,

- powiadamianie określonych służb o usunięciu awarii, uszkodzeń i przywróceniu tablic do normalnej pracy,

- utylizacja nieprzydatnych składników systemu powstałych z demontażu tablic.

Oprócz powyższego, zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać również prace dodatkowe wykraczające poza utrzymanie tablic SDIP. Mają one polegać na doinstalowaniu dodatkowych elementów do sygnalizacji i sieci, remoncie, modernizacji i rozbudowie sygnalizacji i sieci czy też dostawie urządzeń i podzespołów. Zakres prac dodatkowych, jak również termin ich wykonania będą każdorazowo określone we wniosku zamawiającego skierowanym do wykonawcy.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert zaplanowano w dniu 17 maja, jednak nie dotarliśmy do informacji, jakie złożono propozycje. Zamawiający oceni je na podstawie 2 kryteriów: ceny (60%) i okresu gwarancji (40%). Termin wykonania zamówienia przewidziano od dnia podpisania umowy do 30 października 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
ZIKiT Kraków

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....