TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Kraków będzie miał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
UM KRAKÓW - Opublikowano: 06.10.2015 21:28:39
Kraków będzie miał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 7 października odbędzie się głosowanie nad gminnym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument wyznaczy kierunki działania Miasta do 2020 roku w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, którego celem jest określenie ścieżki rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza on dla Krakowa kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach, jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, czy gospodarka odpadami. Ich realizacja pozwoli na osiągnięcie konkretnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowanie i wdrożenie PGN wiąże się przede wszystkim z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich dla miasta.

Decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania PGN dla Krakowa podjęła Rada Miasta w październiku 2013 roku. W ślad za tym Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przygotowania dokumentu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie PGN zlecono wyłonionemu w przetargu konsorcjum firm Consus Carbon Engineering Spółka z o.o. i Andrzej Łazęcki Projektowanie Systemów Grzewczych za kwotę 183 270,00 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 85 proc. kwoty zamówienia.

Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje, że do roku 2020 nastąpi zmniejszenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego 1995 o około 7,2 proc. oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o około 17,6 proc. Poprawi się również stan jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz zwiększy udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 2,3 proc. w 2020 r.

Przyjęcie i wdrożenie PGN przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów ochrony zdrowia i kosztów energii, przyczyni się do zastosowania nowych bardziej efektywnych technologii w zakresie użytkowania energii, zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki, poprawi jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo energetyczne, usprawni mobilność regionalną i transport zbiorowy a także przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Posiadanie przez Gminę Miejską Kraków ?Planu gospodarki niskoemisyjnej? wraz z ujętymi w nim działaniami wpływającymi na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza jest konieczne do uzyskania dofinansowania na ww. działania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kraków
ekologia
gospodarka niskoemisyjna
zanieczyszczenie
smog

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....