TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Powtórka kaliskiego zamówienia węzeł, SDIP i biletomaty
TransInfo.pl - Opublikowano: 24.04.2018 17:00:55
Powtórka kaliskiego zamówienia węzeł, SDIP i biletomaty

Kalisz ogłosił ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pod nazwą: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty"

Wszytko to w ramach projektu "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego Miasto Kalisza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wcześniej, tj. przy pierwszym podejściu 2 podmioty chciały wykonać inwestycję - PRP BUDOWNICTWA Sp. z o.o. z ceną 19 065 861,00 PLN brutto i konsorcjum 4 firm: Zakład Usługowo – Handlowy Włodzimierz Chabierski, Przedsiębiorstwo DIR Sp. z o.o., Firma Instalacyjno – Budowlana Nestor Paweł Tarka oraz EKO-NAJ Artur Różewicz. Cena za jaką konsorcjum chciało wykonać inwestycję to: 22 017 000,00 PLN. Obie propozycje nie zmieściły się w budżecie zamawiającego, który wynosił 18 359 541,62 PLN, stąd decyzja o unieważnieniu przetargu. Minęły zaledwie 2 tygodnie a zamawiający ogłosił ponowny przetarg.

Fazy inwestycji

Przypomnijmy, że inwestycja została podzielona na 2 fazy. Faza I obejmie opracowanie dokumentacji projektowej w tym szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych, czy też opracowanie projektów budowlano-wykonawczych. Faza II polegać ma na budowie węzła przesiadkowego na działkach zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego) i obejmuje m.in.: przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, budowę drogi obsługującej stanowiącej nowe połączenie ul. Podmiejskiej z ul. Wrocławską wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów, akomodacyjną sygnalizacją świetlną, wykonanie odwodnienia, oświetlenia ulicznego, instalację systemu monitoringu wideo węzła, wyposażenie określonych lokalizacji na terenie Miasta Kalisz w tablice informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne wraz z ich zintegrowaniem z posiadanymi przez zamawiającego systemami obsługującymi te urządzenia. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zachowania ciągłości obsługi komunikacyjnej (pieszych i pojazdów) budynków dworców w trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz kompatybilności zastosowanych urządzeń i ciągłości działania już istniejących systemów przeznaczonych do ich obsługi.

Cel przedsięwzięcia

Celem głównym realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, który stanowić ma miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu, wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. W ramach poprawy infrastruktury podróżnych, planuje się również wyposażenie wskazanych przystanków komunikacji miejskiej w elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty.

Szczegółowy zakres inwestycji

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego obejmie między innymi:

 • budowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów publicznych i indywidualnych,

 • rozbudowę skrzyżowania ulicy Miast Partnerskich z ulicą Podmiejską w zakresie niezbędnym do włączenia projektowanej ulicy 1KDL i projektowanej drogi dojazdowej prowadzącej na teren przy dworcu kolejowym,

 • budowę skrzyżowania ulicy 1KDL z ulicą Wrocławską wraz z budową sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej włączonej do zintegrowanego systemu sterowania ruchem w Kaliszu,

 • poszerzenie (do dwóch pasów ruchu) jezdni ulicy Miast Partnerskich na docinku łączącym rondo Unii Europejskiej z ulicą Dworcową,

 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

 • budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości nowoprojektowanego odcinka ulicy Miast Partnerskich oraz przebudowę istniejących chodników i ścieżek rowerowych.

Ponadto przebudowany zostanie układ komunikacyjny w obrębie dworca kolejowego i to zadanie obejmie między innymi:

 • budowę drogi dojazdowej zakończonej pętlą do zawracania,

 • budowę zatoki postojowej dla pojazdów TAXI (5 stanowisk),

 • budowę zatoki dla autobusów komunikacji miejskiej (2 stanowiska),

 • budowę ogólnodostępnych parkingów dla pojazdów osobowych,

 • budowę dróg wewnętrznych zapewniających możliwość korzystania z ww. parkingów,

 • budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników dla pieszych, zapewniających ciągłość komunikacji pieszej i rowerowej terenów przy dworcu kolejowym z układem komunikacji pieszej i rowerowej występującej w pasach drogowych ulic ograniczających teren inwestycji,

 • budowę zadaszonego parkingu dla rowerów (wraz z samoobsługową stacją rowerową),

 • budowę dwóch zjazdów komunikujących projektowaną drogę wewnętrzna z ulicą Miast Partnerskich oraz drogę wewnętrzną z rondem Unii Europejskiej.

Zmianie ulegnie także układu komunikacyjny w obrębie dworca autobusowego. W tym obszarze planuje się:

 • budowę 12 peronów autobusowych przeznaczonych do wsiadania pasażerów,

 • budowę zatoki dla autobusów (2 stanowiska) przeznaczonej do wysiadania pasażerów (koniec trasy),

 • budowę parkingu dla autobusów oczekujących na rozpoczęcie trasy (35 stanowisk),

 • budowę jezdni i placu manewrowego z ograniczonym dostępem, umożliwiających korzystanie z peronów, zatoki i parkingu dla autobusów,

 • budowę ogólnodostępnych parkingów dla pojazdów osobowych,

 • budowę zatoki postojowej dla pojazdów TAXI (5 stanowisk),

 • budowę dróg wewnętrznych zapewniających możliwość korzystania z w/w parkingów,

 • budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników dla pieszych, zapewniających ciągłość komunikacji pieszej i rowerowej terenów przy dworcu autobusowym z układem komunikacji pieszej i rowerowej występującej w pasach drogowych ulic ograniczających teren inwestycji,

 • budowę zadaszonego parkingu dla rowerów,

 • budowę zjazdów z ulicy 1KDL (2 zjazdy) i zjazdów z ulicy Podmiejskiej (2 zjazdy).

Z kolei elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej pojawią się na następujących przystankach: Bankowa, Chopina, Parczewskiego, Plac Jana Pawła II, Nowy Rynek – Babina, Podmiejska Rondo, Górnośląska Kaliniec, Górnośląska Amber, Górnośląska Rogatka, Sawickiej Przychodnia. Na większości z wymienionych przystanków zamontowane zostaną również biletomaty.

Warunki

W tym rozdaniu zamawiający czeka na oferty do 24 kwietnia. Kryteria oceny ofert nie zmieniły się i nadal są to: cena (60%), okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (30%), okres rękojmi za wady i gwarancji jakości urządzeń biletomatów i elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (10%).

Inwestycja ma być zrealizowana najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
SDIP
biletomat
MZDiK Kalisz
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....