TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Sprint z umową w Bielsku-Białej na rozbudowę ITS
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.07.2020 16:00:36
Sprint z umową w Bielsku-Białej na ITS

22 czerwca władze Bielska-Białej i przedstawiciele firmy Sprint podpisali umowę na rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego. Na jego zrealizowanie przeznaczone zostanie ponad 13 mln złotych.

System zostanie rozbudowany o 14 sygnalizacji świetlnych, kamery wizyjne, priorytety dla autobusów, tablice informacji przystankowej, a także znaki zmiennej treści dla kierowców oraz informację o wolnych miejscach parkingowych.

Więcej niż ITS

Rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych w Bielsku-Białej obejmuje bardzo szeroki zakres, a w szczególności:

- wykonanie nowych programów sygnalizacji świetlnej dla 18 sygnalizacji oraz dostosowanie ich do obwiązujących norm i przepisów oraz działania w ramach działającego systemu ITS,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczególności: projekty budowlane i wykonawcze m.in. branż: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, projekt integracji nowych elementów projektu z istniejącym systemem ITS,

- modernizację skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wraz z poprawą przepustowości oraz o niezbędne elementy monitoringu, detekcji i sterowania ruchem,

- rozbudowę posiadanej przez miasto infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci transmisji danych dla potrzeb systemu ITS,

- gromadzenie danych – możliwości zebrania i przechowywania danych,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,

- wykonanie robót instalacyjno-montażowych w oparciu o opracowaną dokumentację,

- dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu, ich uruchomienie oraz instalację dedykowanego oprogramowania,

- wykonanie kalibracji uruchomieniowej systemu oraz testu sprawdzającego, potwierdzającego dokładność pomiarową razem z raportem z prawidłowego funkcjonowania systemu oraz podatnością na wyciek danych,

- przeprowadzenie niezbędnego instruktażu z zakresu obsługi systemu oraz z zakresu utrzymania urządzeń w sprawności technicznej dla personelu wyznaczonego przez zamawiającego,

- przygotowanie przez wykonawcę systemu ITS opisu technicznego wszystkich elementów systemu ITS.

Szeroki zakres

Zawarta ze Sprint umowa obejmuje również budowę, dostawę, instalację i wdrożenie:

- podsystemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym informacji parkingowej – tablice informacji parkingowej – 15 sztuk, tablice zmiennej treści – 3 sztuki,

- urządzeń informowania o zajętości parkingów na 2 wyznaczonych parkingach (jeden – identyfikacja zajętości w oparciu o wideomonitoring, jeden – identyfikacja zajętości w oparciu o czujniki w nawierzchni), włączenie do podsystemu dynamicznej informacji parkingowej 4 parkingów posiadających już system detekcji zajętości miejsc.

W ramach umowy Sprint ma również obowiązek rozbudować, dostarczyć, zainstalować i wdrożyć:

- podsystem sterowania ruchem, w tym modernizacja i włączenie do systemu 18 sygnalizacji,

- podsystem priorytetów dla transportu miejskiego na wszystkich modernizowanych sygnalizacjach świetlnych,

- podsystem dynamicznej informacji przystankowej na 15 przystankach,

- podsystem monitoringu wizyjnego w różnych rejonach miasta,

- zaplecze serwerowni i zasilania rezerwowego.

Cele inwestycji

W ramach realizacji inwestycji miasto oczekuje, że zostaną osiągnięte następujące cele główne:

- dalsza poprawa wydajności i niezawodności systemu transportowego miasta,

- dalsza poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców oraz funkcjonowania komunikacji zbiorowej w zakresie efektywności przejazdów i ekonomiki jej utrzymania,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu, ochrona życia i zdrowia podróżujących,

- poprawa efektywnej przepustowości sieci ulic w poszerzonym zakresie terytorialnym miasta,

- optymalizacja mierników sterowania ruchem takich jak minimalizacja strat czasu, wzrost prędkości przejazdu, minimalizacja liczby zatrzymań na szerszym obszarze miasta,

- poprawa dostępu do informacji o dostępności miejsc parkingowych na wybranych, zamkniętych parkingach miejskich,

- poszerzenie obszaru objętego gromadzeniem, przetwarzaniem i dostarczaniem informacji (w czasie rzeczywistym) o aktualnych warunkach ruchu w sieci ulicznej oraz informacji on-line dla planowania podróży,

- rozszerzenie zakresu dystrybucji danych ruchowych dla mieszkańców oraz służb ratunkowych i organów ścigania.

Za 17 miesięcy

Cała rozbudowa ITS ma być wykonana w terminie do 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym w terminie do 5 miesięcy Sprint zobowiązany jest wykonać prace projektowe.

Na koniec dodamy, że Bielsko-Biała złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków centralnych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
ITS
Bielsko-Biała
Sprint

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....