TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Strefa Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu
ZIKIT TransInfo.pl - Opublikowano: 03.07.2018 19:02:37
Strefa Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu

Kraków zamierza wprowadzić tzw. Strefę Czystego Transportu (SCzT) na Kazimierzu, pozwoli ona na wjazd pojazdom elektrycznym, na wodór, napędzanych gazem ziemnym (CNG) oraz mieszkańcom zameldowanym lub zamieszkałym na Kazimierzu.

Uchwalona przez Sejm "Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych" (z 11 stycznia 2018 r.) pozwala Gminom wydzielać obszary miast, do których będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, na wodór, z napędem CNG. Wyodrębniony teren to tzw. Strefa Czystego Transportu. Kraków zgodnie z tą ustawą postanowił przygotować projekt uchwały wprowadzający taką strefę na Kazimierzu.

W myśl ustawy o elektromobilności i paliwach stałych, tworzone strefy miałyby funkcjonować na kształt tych znanych z miast zachodniej Europy stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (z ang. low emission zone, LEZ).

Utworzenie Strefy Czystego Transportu "Kazimierz" jest pilotażem, na podstawie którego będą prowadzone obserwacje i analizy. Wydzielenie tego obszaru zyskało akceptację mieszkańców tego obszaru oraz Urzędu Wojewódzkiego. Wprowadzenie SCzT ma na celu zmniejszenie emisji spalin, a tym samym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.

SCzT "Kazimierz": ul. Miodowa na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Beera Meiselsa na odcinku od Placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nowa, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Jonatana Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroka, ul. Ciemna, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu.

Granice obszaru LEZ zostaną oznaczone znakami. Mieszkańcy strefy czystego transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami (o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami) bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa. Wyznaczenie Strefy Czystego Transportu nie będzie zobowiązywało mieszkańców strefy do wymiany pojazdów.

W art. 39 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymienione zostały pojazdy, które z mocy ustawą są zwolnione od ograniczenia wjazdu w strefę czystego transportu, są to pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych; użytkowane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu; a także specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego; autobusy zeroemisyjne; autobusy szkolne.

Dodatkowo zostały ustanowione wyłączenia od ograniczeń do wjazdu do strefy (art. 39 ust. 4 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) dla: rowerów; TAXI; pojazdów (oznaczonych kartą parkingową) którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadający ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; pojazdów, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdów należących do placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki; pojazdów konduktów pogrzebowych, uprzednio zgłoszonych Straży Miejskiej Miasta Krakowa; pojazdów orszaków ślubnych, uprzednio zgłoszonych Straży Miejskiej Miasta Krakowa; pojazdów służb miejskich w rozumieniu punktu 3.2.1 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; pojazdów pozostających w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 15:00 do 16:00 na czas wykonywania czynności załadunku i obsługi technicznej; pojazdów lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych; pojazdów zarządcy drogi; pojazdów operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Kraków
ZIKiT Kraków

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....