TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Trudny przetarg na e-bilet w Lublinie. KIO już w akcji
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.03.2019 09:30:48
Trudny przetarg na e-bilet w Lublinie. KIO już w akcji; fot. GZM

W dniu 7 marca ZTM w Lublinie ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy. Już wiemy, że będzie to burzliwy przetarg bo jedna z firm zaskarżyła jego SIWZ do Krajowej Izby Odwoławczej.

Co się nie podoba GMV?

Odwołującym okazał się GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Skarżący zarzucił zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań oraz okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, uniemożliwiający GMV złożenie oferty i ubieganie się o udzielenie zamówienia. Kolejnym zarzutem firmy jest sformułowanie SIWZ w sposób naruszający zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Konkretne zarzuty

W pierwszej kolejności odwołujący wskazał na niejasne stwierdzenie SIWZ (dotyczące wymaganego doświadczenia) – a mianowicie - "obsługa operacji związanych z pobieraniem i rozliczeniem opłat w transporcie zbiorowym". Zdaniem skarżącego taki zapis jest zbyt ogólnikowy i jednocześnie jeżeli pojęcie to oznacza usługę sprzedaży biletów w trybie operatorskim, to zdaniem spółki jest to równoznaczne z naruszeniem zasady proporcjonalności. Spółka zwróciła uwagę na fakt, iż w postępowaniu przetargowym zamawiający wymaga dostawy systemu centralnego, obsługi gwarancyjnej oraz usługi wsparcia w utrzymaniu systemu centralnego. W konsekwencji zdaniem GMV przedmiotem zamówienia nie jest "obsługa operacji związanych z pobieraniem i rozliczeniem opłat w transporcie zbiorowym". Wykonawca wniósł o wykreślenie tego stwierdzenia z SIWZ lub ewentualnie o jego zmianę.

Ponadto, zamawiający wymagał od wykonawców wykazania, że wdrożyli w sposób należyty minimum jedną aplikację mobilną zawierającą możliwość wnoszenia opłat w publicznym transporcie zbiorowym, za pośrednictwem sposobów płatności dostępnych dla urządzeń mobilnych, realizowanych z poziomu aplikacji, bez konieczności jej opuszczania - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Ten zapis został również zakwestionowany przez GMV. Skarżący wskazał, że dostawa aplikacji mobilnej stanowi jedynie niewielki ułamek zakresu zamówienia, a w konsekwencji doświadczenie w jej wdrożeniu nie może być decydujące o możliwości ubiegania się o zamówienie. Według GMV, ZTM poprzez ten wymóg istotnie ograniczył udział wykonawców w postępowaniu poprzez co naruszył zasadę uczciwej konkurencji. Firma wniosła o usunięcie tego zapisu z SIWZ.

Skarżąca firma zaskarżyła również zapis SIWZ co do wymogów w zakresie rozmiaru kasowników EMV. Wykonawca stwierdził, że wymiary kasownika w żadnym stopniu nie wpływają na jego jakość lub funkcjonalność. Według GMV, zamawiający określił maksymalne wymiary kasowników, które uwzględniają już funkcjonujące rodzaje kasowników na rynku, preferując tym samym określonych producentów, co tym samym narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Wreszcie, ostatni zarzut GMV dotyczy wymogu przeniesienia na zamawiającego praw autorskich do całości wykonanych w ramach umowy utworów (w rozumieniu prawa autorskiego). Skarżący wskazał, że nie może wyrazić zgody na przeniesienie praw autorskich do dostarczonego oprogramowania, które stanowi "know-how" wykonawcy. Przeniesienie takich praw oznaczałoby pozbawienie się całego dorobku intelektualnego. Spółka zauważyła, iż praktykowanym sposobem jest udzielenie zamawiającemu licencji na określonych polach eksploatacji.

Żądania GMV

W oparciu o tak postawione zarzuty GMV wniósł o:

- nakazanie ZTM równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w sposób umożliwiający zachowanie zasad uczciwej konkurencji,

- nakazanie zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia, w sposób który będzie jednoznaczny i wyczerpujący i nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji oraz będzie umożliwiał złożenie oferty, tj. m.in. przez nakazanie zamawiającemu dokonaniq odpowiedniej modyfikacji SIWZ stosownie do złożonych zarzutów.

Teraz ruch po stronie ZTM. Czy zamawiający dobrowolnie zmieni SIWZ czy też zostanie zmuszony do zmiany przez KIO? A może zarzuty wykonawcy są nieuzasadnione? Czas pokaże.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
bilet
Lublin
ZTM Lublin
GMV

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....