TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Zachodniopomorskie z najdroższym transportem. Dolnośląskie z najtańszym
TransInfo.pl - Opublikowano: 03.10.2018 17:30:21
Zachodniopomorskie z najdroższym transportem, Dolnośląskie z najtańszym

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Curulis, migracje ludności z centrum miast do stref podmiejskich sprawiają, że coraz bardziej powszechny staje się transport indywidualny.

To powoduje, że władze miast szukają nowych pomysłów na zwiększenie przepustowości dróg, odkorkowanie zatłoczonych ulic oraz ułatwienie mieszkańcom przemieszczania się. Jednocześnie duże miasta, dążą do zwiększania zasięgu komunikacji miejskiej np. poprzez powiązanie z centrum nowych osiedli mieszkaniowych.

Tylko w latach 2012-2016 długość linii komunikacji miejskiej w Polsce zwiększyła się z 53 407 km do 56 550 km.

Transport miejski w Polsce służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i jest zadaniem własnym gmin. Ramy prawne funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce reguluje bezpośrednio rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, a także ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r.

Darmowa komunikacja?

Spośród 339 jednostek objętych analizą, w 26 miastach funkcjonuje darmowa komunikacja miejska. Najwięcej uchwał o bezpłatnych przejazdach podjęły organy stanowiące miast z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego (po 5 miast w każdym z wymienionych województw). Co ciekawe, powstałe dotychczas darmowe systemy komunikacji miejskiej funkcjonują w miastach, których średnia liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.

Prekursorem darmowej komunikacji miejskiej w Polsce było Miasto Żory, gdzie komunikacja miejska została udostępniona 1 maja 2014 roku. Obecnie w tym mieście działa siedem linii bezpłatnej komunikacji miejskiej, a linie funkcjonujące poza terenem miasta są liniami płatnymi.

W kilku badanych miastach można wyodrębnić również inne formy udostępniania bezpłatnych przejazdów. Przykładowo Miasto Kraków oferuje darmową komunikację miejską dla kierowców w czasie smogu. Aby z niej skorzystać, konieczne jest przedstawienie przez kierowcę dowodu rejestracyjnego pojazdu, który pozostawił tego dnia na parkingu. Podobną decyzję podjęli także Radni Poznania. Z kolei Miasto Radom oferuje darmową komunikację dla bezrobotnych w dniu wyznaczonej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy (na podstawie za-świadczenia z PUP wraz z dowodem osobistym, uchwała obowiązuje od 1 września 2014 r.). W Augustowie można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym i mieszkańcom oraz osobom urodzonym w Augustowie, a także turystom posiadającym Augustowską Kartę Turysty. Miasto Wodzisław Śląski oferuje darmowe przejazdy dla wszystkich na jednej linii kursującej między dworcami (od 1 stycznia 2016 r.). W niektórych miastach radni podjęli również decyzję o udostępnieniu darmowych przewozów komunikacją miejską dla uczniów (np. Częstochowa, Szczecin, Wejherowo).

Drogi jak PKS

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, około 30% miast powiatowych nie ma komunikacji miejskiej, a funkcjonują w nich jedynie międzymiastowe i pod-miejskie linie autobusowe (np. PKS). Średnia cena biletu normalnego na jeden przejazd komunikacją publiczną (na najkrótszym odcinku lub na najkrótszy okres), w miastach objętych badaniem, wynosi 2,63 zł. W sześciu spośród analizowanych miast możliwy jest przejazd autobusem za 1 zł. Z kolei cena najdroższego biletu przekracza 5 zł i występuje ona w miastach, gdzie jedynym dostępnym środkiem transportu jest PKS.

Z zebranych przez Curulis danych wynika, że średnio-roczny koszt przejazdu komunikacją publiczną przez mieszkańca wyniósł 851,96 zł.

Gdzie warto jechać?

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia, najtańsze jest korzystanie z transportu zbiorowego w województwie dolnośląskim (741,54 zł), a najdroższe w województwie zachodniopomorskim (1 015,31 zł).

Różnica pomiędzy średnimi kosztami dla najdroższego i najtańszego województwa wynosi więc 273,76 zł. Taki rozkład kosztów związany jest z brakiem komunikacji miejskiej w niektórych miastach, co rodzi konieczność przyjęcia stawek biletów dla podmiejskich linii autobusowych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w miastach, w których nie ma komunikacji miejskiej koszty życia są wyższe. Najwięcej miast, w których nie funkcjonuje komunikacja miejska znajduje się w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, lubelskim i podlaskim, co generuje wyższe średnioroczne koszty przejazdu komunikacją publiczną w tych województwach.

Wyjątek stanowi województwo śląskie, w którym dla 13 z 32 badanych miast funkcjonuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie cena biletu normalnego wynosi 3,20 zł i jest jedną z najwyższych z miast, w których funkcjonuje komunikacja miejska.

Zdaniem eksperta

-"Komunikacja publiczna i wywóz odpadów komunalnych także mają istotny wpływ na wydatki gospodarstw domowych (odpowiednio 31% i 18%). Tu również poszukuje się nowych rozwiązań. O ile wydaje się, że obciążenie komunikacją publiczną mieszkańców nie rośnie nadmiernie, dzięki stałym dopłatom z budżetu, sięgającym nawet 100% – darmowa komunikacja, to w gospodarce odpadami czeka nas wiele zmian. Zróżnicowanie między miastami w tym obszarze jest największe (4-krotne) i trudno dla niego znaleźć obiektywne uzasadnienie. Wyraźnie widać, że rynek w tym zakresie jeszcze się nie ukształtował i elementy konkurencji działają bardzo słabo - tłumaczy ekspert Curulis, Ryszard Grobelny

Metodologia badań

Biorąc pod uwagę podstawowe kryterium zróżnicowania wysokości opłat za przewozy pasażerskie, wzięto pod uwagę informacje o wysokości cen biletów normalnych i cen biletów ulgowych. Uwzględniając dane GUS o liczbie przewożonych pasażerów w publicznym transporcie autobusowym i liczbie ludności ogółem w Polsce, ustalono średnią liczbę przejazdów przypadającą statystycznie na 1 pasażera.

Dane stanowią również informację o przeciętnej liczbie zakupywanych biletów na osobę.

W ten sposób ustalono, że statystyczny mieszkaniec miasta dokonuje zakupu 98 biletów autobusowych w ciągu roku.

Uwzględniając założenie, że gospodarstwo domowe tworzą 4 osoby, opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej / publicznego transportu autobusowego skalkulowano przyjmując założenie, że:

1. dwóch członków gospodarstwa domowego posiada uprawnienia do przejazdów ulgowych;

2. dwóch członków gospodarstwa domowego nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych (zakupuje bilet normalny).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
raport

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....